بادکنک فویلی تولد مبارک Happy Birthday

بادکنک تولد مبارک

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

بادکنک فویلی تولد مبارک 10 با زمینه خالدار - فویلی گرد

قابلیت گاز هلیوم دارد. 

 
دسته بندی بر اساس شکل طرح ظاهری:

بادکنک فویلی تولد مبارک 12 دارای کاپ کیک - فویلی گرد

قابلیت گاز هلیوم دارد.

دسته بندی بر اساس شکل طرح ظاهری:

بادکنک فویلی تولد مبارک 21 طرح کیک تولد - 5 تکه

قابلیت گاز هلیوم دارد و در صورت انتخاب تحویل با گاز هلیوم، کلیه بادکنک ها با گاز هلیوم ارسال خواهند شد.

این پک شامل نی و پایه بادکنک نمی باشد.

دسته بندی بر اساس شکل طرح ظاهری:

بادکنک فویلی تولد مبارک 22 طرح بستنی - فویلی

طول : 70 سانت

عرض : 45 سانت

قابلیت گاز هلیوم دارد.

دسته بندی بر اساس شکل طرح ظاهری:

بادکنک فویلی تولد مبارک 24 (Happy Birthday to you) زمینه پروانه - فویلی گرد

قابلیت گاز هلیوم دارد

رنگ پایه کالا:
قیمت: 6,800 تومان

بادکنک فویلی تولد مبارک 28 (Happy Birthday DAY) زمینه بنفش - فویلی گرد

قابلیت گاز هلیوم دارد.

نحوه تحویل:
قیمت پایه: 6,800 تومان
قیمت نهایی: 6,800 تومان

بادکنک فویلی تولد مبارک 04 - فویلی گرد

قابلیت گاز هلیوم دارد.

 

قیمت: 6,800 تومان

بادکنک فویلی تولد مبارک 05 - فویلی گرد

قابلیت گاز هلیوم دارد.

قیمت: 6,800 تومان

بادکنک فویلی تولد مبارک 06 - فویلی گرد

قابلیت گاز هلیوم دارد.

 
قیمت: 6,800 تومان

بادکنک فویلی تولد مبارک 09 - فویلی گرد

قابلیت گاز هلیوم دارد.

 
قیمت: 6,800 تومان

بادکنک فویلی تولد مبارک 13 - فویلی گرد

قابلیت گاز هلیوم دارد. 

 
قیمت: 6,800 تومان

بادکنک فویلی تولد مبارک 19 - فویلی ستاره (پنج ضلعی)

قابلیت گاز هلیوم دارد.

طرح ظاهری:
قیمت: 2,900 تومان