بادکنک فویلی تولد مبارک Happy Birthday

بادکنک تولد مبارک

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

بادکنک فویلی حروف تولد مبارک HBD طلایی - 40 اینچ - با قابلیت گاز هلیوم - سوپر شیب

قابلیت گاز هلیوم دارد.

ارتفاع هر حرف 1 متر (40 اینچ)

نحوه تحویل:
قیمت پایه: 37,000 تومان
قیمت نهایی: 37,000 تومان

بادکنک فویلی حروف تولد مبارک HBD نقره ای - 40 اینچ - با قابلیت گاز هلیوم - سوپر شیب

قابلیت گاز هلیوم دارد.

ارتفاع هر حرف 1 متر (40 اینچ)

نحوه تحویل:
قیمت پایه: 37,000 تومان
قیمت نهایی: 37,000 تومان

بادکنک فویلی تولد مبارک 01 - فویلی گرد

قابلیت گاز هلیوم دارد.

 

نحوه تحویل:
قیمت پایه: 3,900 تومان
قیمت نهایی: 3,900 تومان

بادکنک فویلی تولد مبارک 02 - فویلی گرد

قابلیت گاز هلیوم دارد.

 
نحوه تحویل:
قیمت پایه: 3,900 تومان
قیمت نهایی: 3,900 تومان

بادکنک فویلی تولد مبارک 03 - فویلی گرد

قابلیت گاز هلیوم دارد. 

نحوه تحویل:
قیمت پایه: 3,900 تومان
قیمت نهایی: 3,900 تومان

بادکنک فویلی تولد مبارک 07 - فویلی گرد

قابلیت گاز هلیوم دارد.

 
نحوه تحویل:
قیمت قبلی: 3,900 تومان
قیمت پایه: 3,000 تومان
قیمت نهایی: 3,000 تومان

بادکنک فویلی تولد مبارک 08 - فویلی گرد

قابلیت گاز هلیوم دارد.

نحوه تحویل:
قیمت قبلی: 3,900 تومان
قیمت پایه: 3,000 تومان
قیمت نهایی: 3,000 تومان

بادکنک فویلی تولد مبارک 10 با زمینه خالدار - فویلی گرد

قابلیت گاز هلیوم دارد. 

 
دسته بندی بر اساس شکل طرح ظاهری:
نحوه تحویل:
قیمت پایه: 3,900 تومان
قیمت نهایی: 3,900 تومان

بادکنک فویلی تولد مبارک 11 با زمینه شمع و بادکنک - فویلی گرد

قابلیت گاز هلیوم دارد. 

نحوه تحویل:
قیمت پایه: 3,900 تومان
قیمت نهایی: 3,900 تومان

بادکنک فویلی تولد مبارک 12 دارای کاپ کیک - فویلی گرد

قابلیت گاز هلیوم دارد.

دسته بندی بر اساس شکل طرح ظاهری:
نحوه تحویل:
قیمت پایه: 3,900 تومان
قیمت نهایی: 3,900 تومان

بادکنک فویلی تولد مبارک 20 طرح کاپ کیک - فویلی

قابلیت گاز هلیوم دارد. 

نحوه تحویل:
قیمت پایه: 5,500 تومان
قیمت نهایی: 5,500 تومان

بادکنک فویلی تولد مبارک 21 طرح کیک تولد - 5 تکه

قابلیت گاز هلیوم دارد و در صورت انتخاب تحویل با گاز هلیوم، کلیه بادکنک ها با گاز هلیوم ارسال خواهند شد.

این پک شامل نی و پایه بادکنک نمی باشد.

دسته بندی بر اساس شکل طرح ظاهری:
نحوه تحویل:
قیمت پایه: 22,000 تومان
قیمت نهایی: 22,000 تومان

بادکنک فویلی تولد مبارک 22 طرح بستنی - فویلی

طول : 70 سانت

عرض : 45 سانت

قابلیت گاز هلیوم دارد.

دسته بندی بر اساس شکل طرح ظاهری:
نحوه تحویل:
قیمت پایه: 5,500 تومان
قیمت نهایی: 5,500 تومان

بادکنک فویلی تولد مبارک 23 زمینه قرمز - فویلی گرد

قابلیت گاز هلیوم دارد

نحوه تحویل:
قیمت پایه: 3,900 تومان
قیمت نهایی: 3,900 تومان

بادکنک فویلی تولد مبارک 24 (Happy Birthday to you) زمینه پروانه - فویلی گرد

قابلیت گاز هلیوم دارد

نحوه تحویل:
رنگ پایه کالا:
قیمت پایه: 4,500 تومان
قیمت نهایی: 4,500 تومان

بادکنک فویلی تولد مبارک 25 (Happy Birthday DAY) زمینه Confetti- فویلی گرد

قابلیت گاز هلیوم دارد

نحوه تحویل:
قیمت پایه: 4,500 تومان
قیمت نهایی: 4,500 تومان

بادکنک فویلی تولد مبارک 26 (Happy Birthday ) زمینه لوازم آرایش - فویلی گرد

قابلیت گاز هلیوم دارد

نحوه تحویل:
قیمت پایه: 4,500 تومان
قیمت نهایی: 4,500 تومان

بادکنک فویلی تولد مبارک 27 ( Happy Birthday Cowgirl ) زمینه بته جقه - فویلی گرد

قابلیت گاز هلیوم دارد

نحوه تحویل:
قیمت پایه: 4,500 تومان
قیمت نهایی: 4,500 تومان

بادکنک فویلی تولد مبارک 04 - فویلی گرد

قابلیت گاز هلیوم دارد.

 

نحوه تحویل:
قیمت پایه: 3,900 تومان
قیمت نهایی: 3,900 تومان

بادکنک فویلی تولد مبارک 05 - فویلی گرد

قابلیت گاز هلیوم دارد.

نحوه تحویل:
قیمت پایه: 3,900 تومان
قیمت نهایی: 3,900 تومان

بادکنک فویلی تولد مبارک 06 - فویلی گرد

قابلیت گاز هلیوم دارد.

 
نحوه تحویل:
قیمت پایه: 3,900 تومان
قیمت نهایی: 3,900 تومان

بادکنک فویلی تولد مبارک 09 - فویلی گرد

قابلیت گاز هلیوم دارد.

 
نحوه تحویل:
قیمت پایه: 2,900 تومان
قیمت نهایی: 2,900 تومان

بادکنک فویلی تولد مبارک 13 - فویلی گرد

قابلیت گاز هلیوم دارد. 

 
نحوه تحویل:
قیمت پایه: 2,900 تومان
قیمت نهایی: 2,900 تومان

بادکنک فویلی تولد مبارک 14 - کوالاتکس - فویلی گرد

قابلیت گاز هلیوم دارد. 

 
نحوه تحویل:
قیمت پایه: 12,000 تومان
قیمت نهایی: 12,000 تومان

بادکنک فویلی تولد مبارک 15 - کوالاتکس - فویلی گرد

قابلیت گاز هلیوم دارد.

 
نحوه تحویل:
قیمت پایه: 12,000 تومان
قیمت نهایی: 12,000 تومان

بادکنک فویلی تولد مبارک 16 - کوالاتکس - فویلی گرد

قابلیت گاز هلیوم دارد.

 
نحوه تحویل:
قیمت پایه: 12,000 تومان
قیمت نهایی: 12,000 تومان

بادکنک فویلی تولد مبارک 17 - Birthday Girl - کوالاتکس

قابلیت گاز هلیوم دارد.

نحوه تحویل:
قیمت پایه: 12,000 تومان
قیمت نهایی: 12,000 تومان

بادکنک فویلی تولد مبارک 18 - Birthday Boy - کوالاتکس - فویلی گرد

قابلیت گاز هلیوم دارد.

نحوه تحویل:
قیمت پایه: 12,000 تومان
قیمت نهایی: 12,000 تومان

بادکنک فویلی تولد مبارک 19 - فویلی ستاره (پنج ضلعی)

قابلیت گاز هلیوم دارد.

طرح ظاهری:
نحوه تحویل:
قیمت پایه: 2,900 تومان
قیمت نهایی: 2,900 تومان

بادکنک فویلی حروف تولد مبارک آبی با زمینه ستاره - 16 اینج - همراه با روبان نصب

16 اینج - اندازه هر حرف 35 سانت. دارای روبان مخصوص دکوراسیون و سوراخ آویز

قابلیت گاز هلیوم ندارد.