خوانندگی و برنامه گذاری جشن های تولد - پارس فستیوال

عمو مرتضی و جشن شاد کودکانه

شما اگر در نظر دارید که برای عزیزان تان جشن های شلدی برگزار کنید، پارس فستیوال می تواند برنامه مورد نظر شما را با عمو مرتضی هماهنگ کند.

 

1- آهنگ های شاد کودکانه

2- سیاه بازی

3- عروسک گردانی

4- و سایر برنامه های شاد مورد نظر شما

 

در صورت تمایل به اجرای این برنامه ها تماس بگیرید تا وقت مورد نظر و برنامه ها تنظیم شود. ( فعلا ویژه تهران)