پیگری خرید پستی - پارس فستیوال

 
در صورتیکه خرید شما تکمیل شده باشد، شماره پیگیری محصول به ایمیل ثبت شده شما ارسال می شود و می توانید توسط سایت اداره پست، موقعیت آن را مشاهده نمایید.
 
پست پیشتاز:

از زمان ارسال  سفارش شما،  معمولا 1 تا 3 روز طول می کشد که  به دست شما برسد.  پس از ارسال بسته، کد رهگیری از طریق ایمیل داده شده در سایت در هنگام ثبت نام؛ برای شما ایمیل می شود. شما میتوانید از روش های زیر مسیرآن را رهگیری کنید. ( به همین دلیل سعی کنید از درستی ایمیل خود هنگام ثبت نام مطمئن باشید.)

رهگیری از طریق وب سایت

http://tntsearch.post.ir

رهگیری از طریق شماره تلفن

8447000 (021) 

پست سفارشی
سفارش شما به صورت سفارشی دو قبضه ارسال  می گردد. معمولا بین 7 تا 10 روز طول می کشد که سفارش به دست شما برسد.  پس از ارسال بسته کد رهگیری از طریق ایمیل داده شده در سایت داده می شود که میتوانید از روش های زیر مسیرآن را رهگیری کنید