نحوه جستجو - پارس فستیوال

بهترین و سریع ترین راه برای رسیدن به محصول مورد نظر، استفاده از سیستم جستجو در سایت است.

فقط کافی است هر آنچه در نظر دارید در سایت جستجو نمایید

با هر کلید واژه که مد نظر شماست

محصول مورد نظر را به صورت فارسی در سایت جستجو نمایید

 

 

به عنوان مثال، شما دنبال محصولات با تم ماشین ها ( مک کویین )   هستید. کافی است در قسمت جستجو یکی از عبارت های : مک، ماشین یا مک کویین را وارد نمایید.

نتیجه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید.

 

مثال 2 : جستجو برای تم hello kitty ، می توانید از کلید واژه های هلو، کیتی، هلوکیتی استفاده نمایید و نتیجه را در اینجا مشاهده نمایید.

باربی : باربی و یا عروسکی

باب اسفنجی : بهترین گزینه باب است.